Przedszkole Miejskie nr 8 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Kadra

___________________________________________________________
Dyrektor
mgr Iwona Mróz
___________________________________________________________
Wicedyrektor
mgr Barbara Pianka
___________________________________________________________
Nauczyciele
mgr Małgorzata Bednarczyk (nauczyciel – logopeda)
mgr Katarzyna Zaniewska
mgr Katarzyna Władysławska
mgr Małgorzata Dreas (nauczyciel religii)
mgr Katarzyna Janać
mgr Małgorzata Jędrzejczyk
mgr Jadwiga Markowska
mgr Katarzyna Karpińska
mgr Katarzyna Tomczak
mgr Jolanta Zembrzucka
mgr Justyna Zera

___________________________________________________________
Personel Niepedagogiczny
Grażyna Szczepaniak (kucharz)
Monika Rudnicka (pomoc kuchenna)
Elżbieta Mrozek (starsza woźna)
Beata Kuczyńska (starsza woźna)
Monika Gutowska (starsza woźna)
Magdalena Bednarczyk (starsza woźna)
Józefa Madrak  (starsza woźna)
Alicja Olsztyn (pomoc nauczyciela)
Dariusz Zera (robotnik do prac ciężkich)
Elżbieta Małkowska (intendent)


___________________________________________________________